ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

H RTD Talos, στηριζόμενη στο εξειδικευμένο προσωπικό της ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δημόσια Διοίκηση & Περιφερειακή Ανάπτυξη

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η RTD Talos, από της ίδρυσης το 2000, έχει αναπτύξει μια ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Διοίκηση Έργων

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

Η RTD Talos, αναλαμβάνει τον εντοπισμό ευκαιριών και ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Η Εταιρεία RTD TALOS από την 1η Ιανουαρίου 2016 ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ

Ευρωπαϊκά Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Έργα

ECOROUTS

ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ "ΠΡΑΣΙΝΩΝ" - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΦΙΛΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.

Ευρωπαϊκά Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Έργα

SBA

SME PERFORMANCE REVIEW Q2 2019-Q1 2021

Ευρωπαϊκά Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Έργα

DiSKiJo

CY-DISKIJO – ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ CORE SERVICE PLATFORM