ΒΡΑΒΕΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

H RTD Talos, στηριζόμενη στο εξειδικευμένο προσωπικό της ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δημόσια Διοίκηση & Περιφερειακή Ανάπτυξη

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η RTD Talos, από της ίδρυσης το 2000, έχει αναπτύξει μια ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Διοίκηση Έργων

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

Η RTD Talos, αναλαμβάνει τον εντοπισμό ευκαιριών και ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Η Εταιρεία RTD TALOS από την 1η Ιανουαρίου 2016 ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ

Δημόσιος Τομέας

Υπηρεσία Ασύλου

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Κρατικά Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Έργα

Vendor Link

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Δημόσιος Τομέας

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ