ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

H RTD Talos, στηριζόμενη στο εξειδικευμένο προσωπικό της ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δημόσια Διοίκηση & Περιφερειακή Ανάπτυξη

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η RTD Talos, από της ίδρυσης το 2000, έχει αναπτύξει μια ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Διοίκηση Έργων

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

Η RTD Talos, αναλαμβάνει τον εντοπισμό ευκαιριών και ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Η Εταιρεία RTD TALOS από την 1η Ιανουαρίου 2016 ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ

Δημόσιος Τομέας

Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TEAMING ΤΟΥ Ο2020

Ευρωπαϊκά Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Έργα

ENCORE

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ BIM ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ, ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΝΕΦΟΣ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Ευρωπαϊκά Ερευνητικά και Αναπτυξιακά Έργα

ROBOVET

DEFINITION AND IMPLEMENTATION OF A VET PROGRAMME IN ROBOTICS TECHNICIAN