ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

H RTD Talos, στηριζόμενη στο εξειδικευμένο προσωπικό της ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Δημόσια Διοίκηση & Περιφερειακή Ανάπτυξη

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η RTD Talos, από της ίδρυσης το 2000, έχει αναπτύξει μια ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Διοίκηση Έργων

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

Η RTD Talos, αναλαμβάνει τον εντοπισμό ευκαιριών και ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Η Εταιρεία RTD TALOS από την 1η Ιανουαρίου 2016 ...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ

Δημόσιος Τομέας

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΔ

Δημόσιος Τομέας

Υπηρεσία Ασύλου

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ

Δημόσιος Τομέας

Υγειονομικές Υπηρεσίες

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ