ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

O Γενικός Διευθυντής της RTD Talos Ltd, Δρ Αλέξανδρος Μιχαηλίδης εντάχθηκε μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση της νενομισμένης διαδικασίας των Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Συμβούλων Επιχειρήσεων Κύπρου (ΣΕΣΕΚ)

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΥΠΡΟΥ