ASSOCIATES

Our organization also has a team of associates consisting of:

 • Sophroniou Cleopatra,
 • Nikolaou Petros,
 • Miltiadous Maria,
 • Nicolaou Dimitra,
 • Makridou Elena,
 • Kolokasi Vassiliki,
 • Christodoulou Myrofora,
 • Tsouroulli Christina,
 • Psilogenι Despina,
 • Kyriakoudi Andri,
 • Michael Thea,
 • Nikiforidou Zina,
 • Perente Christina,
 • Georgiou Antonia,
 • Psilogenis Chrysostomos,
 • Theofilou Anna,
 • Perente Georgia,
 • Plastira Konstantia,
 • Vryonis Marios,
 • Kyriakou Maria,
 • Michael Maria,
 • Christoforou Marietta