ASSOCIATES

Our organization also has a team of associates consisting of:

Sophroniou Cleopatra, Nikolaou Petros, Miltiadous Maria, Nicolaou Dimitra, Makridou Elena, Kolokasi Vassiliki, Christodoulou Myrofora, Tsouroulli Christina, Psylogeni Despina, Kyriakoudi Andri, Michael Thea, Nikiforidou Zina, Perente Christina, Georgiou Antonia.