ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Κύριος εισηγητής στην Ημερίδα θα είναι ο κ.Andrea Caccia, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής Τυποποίησης CEN TC 434 ‘’Εlectronic Invoice’’ , αρμοδιότητα της οποίας είναι η εκπόνηση των Ευρωπαϊκών προτύπων που αφορούν τον τομέα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.