ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Πιστοποιητικό ISO - CYS EN ISO 9001:2008

Η εταιρεία πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας ISO 9001:2008 το Νοέμβριο του 2011

Πιστοποιητικό ISO

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ