ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ο Οργανισμός διαθέτει επίσης μια ομάδα συνεργατών που αποτελείται από τους:

 • Μιλτιάδους Μαρία,
 • Νικολάου Δήμητρα,
 • Κολοκάση Βασιλική,
 • Χριστοδούλου Μυροφόρα,
 • Τσουρούλλη Χριστίνα,
 • Ψηλογένη Δέσποινα,
 • Κυριακούδη Άντρη,
 • Μιχαήλ Θέα,
 • Νικηφορίδου Ζήνα,
 • Περεντέ Χριστίνα,
 • Γεωργίου Αντωνία,
 • Γιαννόπουλος Ιωάννης,
 • Παπαδόπουλος Ιωάννης,
 • Ιωάννου Θεογνωσία,
 • Φιλίππου Χαράλαμπος,
 • Καούλλας Γεώργιος,
 • Σάββα Σαλώμη,
 • Διονυσίου Μαρία,
 • Σάββα Ανθή,
 • Μιχαήλ Άγγελος,
 • Παναγή Αθανασία,
 • Καραμαλλάκη Μαργαρίτα,
 • Τιττώνη Άντρη,
 • Τσιάμπου Αυγούστα,
 • Χαραλάμπους Σόφη
 • Γρηγοριάδου Ιωάννα