ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ο Οργανισμός διαθέτει επίσης μια ομάδα συνεργατών που αποτελείται από τους:

 • Σωφρονίου Κλεοπάτρα,
 • Μιλτιάδους Μαρία,
 • Νικολάου Δήμητρα,
 • Μακρίδου Έλενα,
 • Κολοκάση Βασιλική,
 • Χριστοδούλου Μυροφόρα,
 • Τσουρούλλη Χριστίνα,
 • Ψηλογένη Δέσποινα,
 • Κυριακούδη Άντρη,
 • Μιχαήλ Θέα,
 • Νικηφορίδου Ζήνα,
 • Περεντέ Χριστίνα,
 • Γεωργίου Αντωνία
 • Θεοφίλου Άννα
 • Χριστοφόρου Μαριέττα
 • Γιαννόπουλος Ιωάννης
 • Ξενοφώντος Καλλισθένη
 • Μάλλα Μαρία