ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ο Οργανισμός διαθέτει επίσης μια ομάδα συνεργατών που αποτελείται από τους:

 • Μιλτιάδους Μαρία,
 • Νικολάου Δήμητρα,
 • Κολοκάση Βασιλική,
 • Χριστοδούλου Μυροφόρα,
 • Τσουρούλλη Χριστίνα,
 • Ψηλογένη Δέσποινα,
 • Κυριακούδη Άντρη,
 • Μιχαήλ Θέα,
 • Νικηφορίδου Ζήνα,
 • Περεντέ Χριστίνα,
 • Γεωργίου Αντωνία
 • Γιαννόπουλος Ιωάννης
 • Παπαδόπουλος Ιωάννης
 • Ιωάννου Θεογνωσία
 • Φιλίππου Χαράλαμπος
 • Καούλλας Γεώργιος
 • Χαραλαμπίδου Ιωάννα
 • Σάββα Σαλώμη
 • Διονυσίου Μαρία
 • Σάββα Ανθή
 • Μιχαήλ Άγγελος
 • Παναγή Αθανασία
 • Καραμαλλάκη Μαργαρίτα
 • Τιττώνη Άντρη
 • Τσιάμπου Αυγούστα