ΣΤΕΛΕΧΗ

Ο Οργανισμός στελεχώνεται από μια ομάδα επιστημόνων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο εμπειριών. Ο Οργανισμός διαθέτει επίσης μια ομάδα συνεργατών που αποτελείται από τους: Σωφρονίου Κλεοπάτρα, Νικολάου Πέτρος, Μιλτιάδους Μαρία, Νικολάου Δήμητρα, Μακρίδου Έλενα, Κολοκάση Βασιλική, Χριστοδούλου Μυροφόρα, Τσουρούλλη Χριστίνα, Ψηλογένη Δέσποινα, Κυριακούδη Άντρη, Μιχαήλ Θέα, Νικηφορίδου Ζήνα, Περεντέ Χριστίνα, Γεωργίου Αντωνία.