ΝΕΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

30 Οκτ. 2017
Νέα Επιτυχία! Διασύνδεση των Αρχείων Αφερεγγυότητας

Νέα επιτυχία της RTD Talos!

Ανακοινώθηκαν σήμερα τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων οι οποίες υποβλήθηκαν στα πλαίσια της προκήρυξης για την η-Δικαιοσύνη και πιο συγκεκριμένα για τη διασύνδεση των Υπηρεσιών Αφερεγγυότητας.
Η πρόταση μας με συντονιστή την Υπηρεσία Αφερεγγυότητας έχει εγκριθεί.
Αυτή αποτελεί την πέμπτη επιτυχία της εταιρείας μας στο πρόγραμμα "Διευκόλυνση, Συνδέοντας την Ευρώπη" στις πέντε προτάσεις που υποβάλαμε. Ένα ποσοστό επιτυχίας 100% που μας τοποθετεί στην κορυφή της Ευρώπης στο συγκεκριμένο πρόγραμμα που καλύπτει όλο το φάσμα της η-Διακυβέρνησης.
Θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα που εργάστηκε στην ετοιμασία της πρότασης.