ΠΡΩΤΗ Η ΚΥΠΡΟΣ ΣΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ.

5 Οκτ. 2020
Πρώτη η Κύπρος στη σύνδεση του Μητρώου Αφερεγγυότητας με το σύστημα της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης.