ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΥΦ. ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΔΕΚ ΣΤΟ CY-BIOBANK

27 Ιούλ. 2020
Επίσκεψη των Υφ. Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και ΙΔΕΚ στο CY-BIOBANK

Συμβαίνει τώρα: Επίσκεψη του Επικεφαλής Επιστήμονα της ΚΔ, Γενικού Δ/ντή και ανωτέρων λειτουργών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και του Υπουργείου Ενέργειας Εμπορίου και Τουρισμού, Γενικού Δ/ντή ΙδΕΚ και άλλων εμπλεκομένων φορέων στο Κέντρο Αριστείας CY-Biobank, με στόχο τη βαθύτερη ενημέρωση οσον αφορά στο έργο, τις δραστηριότητες και τις δυνατότητες του Κέντρου στον τομέα της επιστημονικής έρευνας.