ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός RTD Talos, σας καλωσορίζει στον ιστοχώρο του.

Η εύκολη πλοήγηση και οι εύχρηστες συνδέσεις ευελπιστούμε ότι θα σας εισαγάγουν στον κόσμο του Οργανισμού μας. Στον ιστοχώρο θα βρείτε κάθε πληροφορία που αφορά στον Οργανισμό μας, στα στελέχη μας και στα έργα τα οποία έχουμε υλοποιήσει.

Ο Ιστοχώρος ευελπιστούμε ότι θα αποτελέσει επίσης ένα μόνιμο διαδραστικό δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ του επιχειρηματικού κόσμου και του Οργανισμού μας.

Ο ΤΑΛΩΣ από της ίδρυσης του το 2000 ακολουθώντας μια σταθερή πορεία ανάπτυξης αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες και διευρύνει συνεχώς τις υπηρεσίες του τόσο σε εύρος όσο και σε γεωγραφική κάλυψη. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών η οποία συνεχώς αναβαθμίζεται και βελτιώνεται.

Αποτελώντας σήμερα το μεγαλύτερο οργανισμό παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς που δραστηριοποιούμαστε στην Κύπρο κοιτάζουμε με αισιοδοξία το μέλλον και φιλοδοξούμε να καταξιωθούμε ακόμη περισσότερο στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.

 • ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  Στοιχεία του Αναπτυξιακού Οργανισμού RTD Talos Επωνυμία: RTD Talos Ltd Έτος Ίδρυσης: 2000 Νομική Μορφή: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ...

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • ΙΣΤΟΡΙΚΟ

  Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός RTD Talos (ΤΑΛΩΣ) ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 2000 ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης υπό την επωνυμία RTD Talos Ltd. Ο ΤΑΛΩΣ ...

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • ΑΠΟΣΤΟΛΗ

  Αποστολή του Αναπτυξιακού Οργανισμού RTD Talos είναι η με αφοσίωση και συνέπεια προσφορά υπηρεσιών ψηλής ποιοτικής στάθμης, με στόχο την ...

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • ΔΟΜΗ

  Η Εταιρική Δομή του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΤΑΛΩΣ κατανέμεται μέσα από τμήματα τα οποία εξειδικεύονται σε συγκεκριμένα επιστημονικά αντικείμενα και ...

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • ΓΡΑΦΕΙΑ

  Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΤΑΛΩΣ στεγάζεται σε σύγχρονες γραφειακές εγκαταστάσεις 435m2 στην οδό Διογένους 1,στο Εμπορικό Κέντρο Κύκκου, Μπλοκ Α, 4ος ...

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • ΜΕΛΟΣ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ

  Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΤΑΛΩΣ είναι μέλος στα ακόλουθα σώματα: Κυπριακός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Έρευνας & Καινοτομίας Σύνδεσμος ...

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ