ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Τμήμα Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Οι υπηρεσίες που προσφέρει το Τμήμα αφορούν τις ανάγκες των έργων Έρευνας, Καινοτομίας  και Τεχνολογικής Ανάπτυξης: 

  1. Συντονισμός και υλοποίηση της έρευνας και ανάπτυξης νέων προϊόντων/υπηρεσιών/διεργασιών, και 
  1. Παροχή λύσεων σε ανάγκες και προβλήματα αλλά και στη δημιουργία νέων προοπτικών ανάπτυξης.