ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός RTD TALOS (ΤΑΛΩΣ) από το 2016 διαθέτει και λειτουργεί Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) μετά από σχετική έγκριση της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (K00433). Οι υποδομές που διαθέτει έχουν επίσης αξιολογηθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, κι έχουν πιστοποιηθεί ως ΔΕΚ (D000276).

Συγκεκριμένα διαθέτει αίθουσα εκπαίδευσης δυνατότητα φιλοξενίας μέχρι και 16 καταρτιζόμενους. Η αίθουσα είναι εξοπλισμένη με προβολέα, πίνακες, ασύρματο δίκτυο διαθέτει επίσης τους προβλεπόμενους χώρους υγιεινής και εκτόνωσης.

Στα πλαίσια της λειτουργίας του, το ΚΕΚ, αναλαμβάνει τη διεξαγωγή Πολυεπιχειρησιακών και Μονοεπιχειρησιακών προγραμμάτων τα οποία χρηματοδοτούνται από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού ή από άλλες Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πηγές. Διαθέτει επίσης δίκτυο Συνεργατών / Εκπαιδευτών για ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

Από τον Απρίλιο του 2017, η RTD Talos λειτουργεί και ως Κέντρο Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων για το πρότυπο του Εκπαιδευτή Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Δεν υπάρχουν εργαζόμενοι που απασχολούνται σε αυτό το τμήμα.