ΓΡΑΦΕΙΑ

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΤΑΛΩΣ στεγάζεται σε σύγχρονες γραφειακές εγκαταστάσεις 435m2 στην οδό Διογένους 1,στο Εμπορικό Κέντρο Κύκκου, Μπλοκ Α, 4ος Όροφος στην Έγκωμη.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ