ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΙΟΥ

Σύμβουλος Διαχείρισης Έργων

Η Μαρία Φωτίου είναι πτυχιούχος Πολιτικός Επιστήμονας και διπλωματούχος στις Ευρωπαϊκές Σπουδές του Πανεπιστημίου Τρίερ Γερμανίας. Είναι γνώστης στη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων στην Κύπρο, ειδικότερα σε έργα του Δημόσιου Τομέα. Εργάστηκε επίσης ως Υπεύθυνη Έργου με απευθείας χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην RTD Talos εργάζεται ως Σύμβουλος Διαχείρισης Έργων του Δημόσιου Τομέα από τον Ιούνιο του 2015. Κατέχει άριστα την Ελληνική, Αγγλική και Γερμανική γλώσσα.

Μαρία Φωτίου