Γενικό Χημείο του Κράτους

Ετοιμασία πρότασης για συμμετοχή στην πρόσκληση TEAMING του προγράμματος WIDESPREAD του ορίζοντα 2020.

Τίτλος:
Ετοιμασία πρότασης για τη δημιουργία Κέντρου Αριστείας
Κατηγορία:
Δημόσιος Τομέας
Αρχή:
Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα:
Γενικό Χημείο του Κράτους
Πρόγραμμα:
Widespread 2016 - Teaming Phase 1
Περιοχή:
Cyprus
Ρόλος RTD Talos:
Εταίρος
Προϋπολογισμός:
2000.00 EUR
Παρούσα Φάση:
Έχει ολοκληρωθεί
Έναρξη:
16/08/2016
Λήξη:
15/11/2016
Υπηρεσία:
Διαχείριση Έργου

Παρομοια Εργα

Δημόσιος Τομέας

ΓΕΡΗΕΤ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ CSIRT

Δημόσιος Τομέας

Υπηρεσία Ασύλου

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Δημόσιος Τομέας

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ADAPT2CLIMA ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+