Γενικό Χημείο του Κράτους

Ετοιμασία πρότασης για συμμετοχή στην πρόσκληση TEAMING του προγράμματος WIDESPREAD του ορίζοντα 2020.

Τίτλος:
Ετοιμασία πρότασης για τη δημιουργία Κέντρου Αριστείας
Κατηγορία:
Δημόσιος Τομέας
Αρχή:
Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα:
Γενικό Χημείο του Κράτους
Πρόγραμμα:
Widespread 2016 - Teaming Phase 1
Περιοχή:
Cyprus
Ρόλος RTD Talos:
Εταίρος
Προϋπολογισμός:
20.00 EUR
Παρούσα Φάση:
Έχει ολοκληρωθεί
Έναρξη:
16/08/2016
Λήξη:
15/11/2016
Υπηρεσία:
Διαχείριση Έργου

Παρόμοια Έργα

Δημόσιος Τομέας

Υπηρεσία Ασύλου

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Δημόσιος Τομέας

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ADAPT2CLIMA ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+

Δημόσιος Τομέας

Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού

ΝΕΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ