Γενικό Χημείο του Κράτους

Ετοιμασία πρότασης για συμμετοχή στην πρόσκληση TEAMING του προγράμματος WIDESPREAD του ορίζοντα 2020.

Τίτλος:
Ετοιμασία πρότασης για τη δημιουργία Κέντρου Αριστείας
Κατηγορία:
Δημόσιος Τομέας
Αρχή:
Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα:
Γενικό Χημείο του Κράτους
Πρόγραμμα:
Widespread 2016 - Teaming Phase 1
Περιοχή:
Cyprus
Ρόλος RTD Talos:
Εταίρος
Προϋπολογισμός:
2000.00 EUR
Παρούσα Φάση:
Έχει ολοκληρωθεί
Έναρξη:
16/08/2016
Λήξη:
15/11/2016
Υπηρεσία:
Διαχείριση Έργου

Παρομοια Εργα

Δημόσιος Τομέας

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΤΟΥ ΟΝΕΚ

Δημόσιος Τομέας

Τμήμα Περιβάλλοντος

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Δημόσιος Τομέας

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ EURODESK ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ