Γενικό Χημείο του Κράτους

Ετοιμασία πρότασης για συμμετοχή στην πρόσκληση TEAMING του προγράμματος WIDESPREAD του ορίζοντα 2020.

Τίτλος:
Ετοιμασία πρότασης για τη δημιουργία Κέντρου Αριστείας
Κατηγορία:
Δημόσιος Τομέας
Αρχή:
Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα:
Γενικό Χημείο του Κράτους
Πρόγραμμα:
Widespread 2016 - Teaming Phase 1
Περιοχή:
Cyprus
Ρόλος RTD Talos:
Εταίρος
Προϋπολογισμός:
2000.00 EUR
Παρούσα Φάση:
Έχει ολοκληρωθεί
Έναρξη:
16/08/2016
Λήξη:
15/11/2016
Υπηρεσία:
Διαχείριση Έργου

Παρομοια Εργα

Δημόσιος Τομέας

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ EURODESK ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Δημόσιος Τομέας

Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού

ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

Δημόσιος Τομέας

ΓΕΡΗΕΤ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ CSIRT