Γενικό Χημείο του Κράτους

Ετοιμασία πρότασης για συμμετοχή στην πρόσκληση TEAMING του προγράμματος WIDESPREAD του ορίζοντα 2020.

Τίτλος:
Ετοιμασία πρότασης για τη δημιουργία Κέντρου Αριστείας
Κατηγορία:
Δημόσιος Τομέας
Αρχή:
Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα:
Γενικό Χημείο του Κράτους
Πρόγραμμα:
Widespread 2016 - Teaming Phase 1
Περιοχή:
Cyprus
Ρόλος RTD Talos:
Εταίρος
Προϋπολογισμός:
200000.00 EUR
Παρούσα Φάση:
Έχει ολοκληρωθεί
Έναρξη:
16/08/2016
Λήξη:
15/11/2016
Υπηρεσία:
Διαχείριση Έργου

Παρομοια Εργα

Δημόσιος Τομέας

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Δημόσιος Τομέας

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ / ΓΡΑΦΕΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΑΕΚ

Δημόσιος Τομέας

Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ