ΜΠΕΒΙΚΟ

"Δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας καταγραφής σε πραγματικό χρόνο της ζήτησης για αεροπορικές πτήσεις προς συγκεκριμένους προορισμούς και ομαδοποίησης των υποψήφιων ταξιδιωτών για σκοπούς αύξησης της διαπραγματευτικής δύναμης."

Το Έργο στοχεύει στην αύξηση των πτήσεων τσαρτερ σε συγκεκριμένους προορισμούς και σε καθορισμένες ημέρες και ώρες που επιλέγονται από μία διαδιακτυακή ομάδα ενδιαφερόμενων μερών (bevy members). Σε αυτό το πλαίσιο, θα δημιουργηθεί μια διαδικτυακή πλατφόρμα όπου θα εγγράφονται οι δυνητικοί καταναλωτές (φυσικά πρόσωπα) και θα εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους για συγκεκριμένες πτήσεις. Αν υπάρχουν άλλοι χρήστες που ψάχνουν την ίδια πτήση εντός προκαθορισμένης χρονικής περιόδου, η πλατφόρμα θα τους εμφανίζει στοιχεία του συγκεκριμένου συνόλου (bevy), προκειμένου να τους δίνεται η δυνατότητα να ακολουθούν (follow) και τους υπόλοιπους (bevy members), ομαδοποιώντας με αυτό τον τρόπο όλους όσους αναζητούν την ίδια πτήση. Επίσης, στην ίδια πλατφόρμα θα έχουν πρόσβαση αεροπορικές εταιρείες και ταξιδιωτικοί πράκτορες, οι οποίοι θα μπορούν να διαμορφώνουν το προφίλ τους. Όταν μια αγοραστική ομάδα συμπληρωθεί τότε θα στέλνονται αυτοματοποιημένα μηνύματα στους προμηθευτές (αεροπορικές εταιρείες και ταξιδιωτικοί πράκτορες) για να ετοιμάσουν την προσφορά τους. Στη συνέχεια οι διάφοροι ταξιδιωτικοί πράκτορες θα αναρτούν στην πλατφόρμα τις προσφορές τους μαζί με τις λεπτομέρειες της πτήσης. Στα μέλη της ομάδας που συστάθηκε για το συγκεκριμένο προορισμό, θα προβάλλονται όλες οι προσφορές από τους ενδιαφερόμενους ταξιδιωτικούς πράκτορες. Κατόπιν ψηφοφορίας, τα μέλη της ομάδας θα επιλέγουν την αερογραμμή της προτίμησης τους και η αερογραμμή με τους περισσότερους ψήφους θα κερδίζει την προσφορά.

Συνεργάτες:
  • DW Dynamic Works Ltd
  • Meretas Corporate Ltd
Ακρωνύμιο:
ΜΠΕΒΙΚΟ
Κατηγορία:
Κρατικά Έργα
Αρχή:
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Πρόγραμμα:
Σχέδιο χορηγιών για ενίσχυση της επιχειρηματικής καινοτομίας - Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων, Υπηρεσιών και Διεργασιών
Αρ. Συμβολαίου:
8.1.12.13.3.3.129
Επιστημονικό πεδίο:
Επιστήμες πληροφορικής και πληροφοριών (Φυσικές επιστήμες)
Ρόλος RTD Talos:
Υπεργολάβος
Προϋπολογισμός:
176921.54 EUR
Παρούσα Φάση:
Σε εξέλιξη
Έναρξη:
12/10/2017
Λήξη:
12/04/2019

Παρομοια Εργα

Κρατικά Έργα

ΧΟΥΛΚ

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ (2015)

Κρατικά Έργα

BEAT-MY-TEAM

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ (2015)

Κρατικά Έργα

ΑΕΝΑΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΑΝΔΥΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΤΗΡΙΟΥ