Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

Υλοποίηση έργου ADAPT2CLIMA που χρηματοδοτείται κάτω από το πρόγραμμα LIFE+

Τίτλος:
Υλοποίηση έργου ADAPT2CLIMA που χρηματοδοτείται κάτω από το πρόγραμμα LIFE+
Κατηγορία:
Δημόσιος Τομέας
Περιοχή:
Cyprus
Παρούσα Φάση:
Σε εξέλιξη

Παρομοια Εργα

Δημόσιος Τομέας

ΓΕΡΗΕΤ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ CSIRT

Δημόσιος Τομέας

Υπηρεσία Ασύλου

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Δημόσιος Τομέας

Γενικό Χημείο του Κράτους

ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ