Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

Υλοποίηση έργου ADAPT2CLIMA που χρηματοδοτείται κάτω από το πρόγραμμα LIFE+

Τίτλος:
Υλοποίηση έργου ADAPT2CLIMA που χρηματοδοτείται κάτω από το πρόγραμμα LIFE+
Κατηγορία:
Δημόσιος Τομέας
Περιοχή:
Cyprus
Παρούσα Φάση:
Σε εξέλιξη

Παρομοια Εργα

Δημόσιος Τομέας

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΤΟΥ ΟΝΕΚ

Δημόσιος Τομέας

Τμήμα Περιβάλλοντος

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Δημόσιος Τομέας

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ EURODESK ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ