Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

Υλοποίηση έργου ADAPT2CLIMA που χρηματοδοτείται κάτω από το πρόγραμμα LIFE+

Τίτλος:
Υλοποίηση έργου ADAPT2CLIMA που χρηματοδοτείται κάτω από το πρόγραμμα LIFE+
Κατηγορία:
Δημόσιος Τομέας
Περιοχή:
Cyprus
Παρούσα Φάση:
Σε εξέλιξη

Παρομοια Εργα

Δημόσιος Τομέας

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ EURODESK ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Δημόσιος Τομέας

Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού

ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

Δημόσιος Τομέας

ΓΕΡΗΕΤ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΥΡΕΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ CSIRT