Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

Υλοποίηση έργου ADAPT2CLIMA που χρηματοδοτείται κάτω από το πρόγραμμα LIFE+

Τίτλος:
Υλοποίηση έργου ADAPT2CLIMA που χρηματοδοτείται κάτω από το πρόγραμμα LIFE+
Κατηγορία:
Δημόσιος Τομέας
Περιοχή:
Cyprus
Παρούσα Φάση:
Έχει ολοκληρωθεί

Παρομοια Εργα

Δημόσιος Τομέας

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Δημόσιος Τομέας

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ / ΓΡΑΦΕΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΑΕΚ

Δημόσιος Τομέας

Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ