Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού

Ο στόχος της Σύμβασης «Αγοράς Υπηρεσιών Διαχειριστών για κάλυψη αναγκών για το Συγχρηματοδοτούμενο Έργο «Βελτίωση της Ποιότητας, της ελκυστικότητας και της αποτελεσματικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και Νέα Σύγχρονη Μαθητεία της Κύπρου»», είναι η παροχή διοικητικής υποστήριξης προς το Συγχρηματοδοτούμενο Έργο «Βελτίωση της Ποιότητας, της ελκυστικότητας και της αποτελεσματικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και Νέα Σύγχρονη Μαθητεία της Κύπρου» κατά τις ώρες που λειτουργεί το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ή κατά της ώρες που λειτουργεί το αντίστοιχο πρόγραμμα του Έργου. Η RTD TALOS έχει προσλάβει τρεις διαχειριστές για το έργο, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί στη Λευκωσία (2) και στη Λεμεσό (1). 

Τίτλος:
Αγορά Υπηρεσιών Διαχειριστών για κάλυψη αναγκών
Κατηγορία:
Δημόσιος Τομέας
Αρχή:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα:
Αγορά Υπηρεσιών Διαχειριστών για κάλυψη αναγκών για το Συγχρηματοδοτούμενο Έργο: "Βελτίωση της Ποιότητας, της ελκυστικότητας και της αποτελεσματικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της Κύπρου και Νέα Σύγχρονη Μαθητεία"
Αρ. Συμβολαίου:
EKT01/16
Ρόλος RTD Talos:
Συντονιστής
Προϋπολογισμός:
48348.75 EUR
Παρούσα Φάση:
Σε εξέλιξη
Έναρξη:
01/09/2017
Λήξη:
31/08/2018
Υπηρεσία:
Διαχείριση Έργου

Παρομοια Εργα

Δημόσιος Τομέας

Γενικό Χημείο του Κράτους

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10 ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 3 ΒΙΟΛΟΓΩΝ/ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΟ ΓΧΚ

Δημόσιος Τομέας

Πανεπιστήμιο Πατρών

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GRASPINNO

Δημόσιος Τομέας

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ