Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού

Ο στόχος της Σύμβασης «Αγοράς Υπηρεσιών Διαχειριστών για κάλυψη αναγκών για το Συγχρηματοδοτούμενο Έργο «Βελτίωση της Ποιότητας, της ελκυστικότητας και της αποτελεσματικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και Νέα Σύγχρονη Μαθητεία της Κύπρου»», είναι η παροχή διοικητικής υποστήριξης προς το Συγχρηματοδοτούμενο Έργο «Βελτίωση της Ποιότητας, της ελκυστικότητας και της αποτελεσματικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και Νέα Σύγχρονη Μαθητεία της Κύπρου» κατά τις ώρες που λειτουργεί το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού ή κατά της ώρες που λειτουργεί το αντίστοιχο πρόγραμμα του Έργου. Η RTD TALOS έχει προσλάβει τρεις διαχειριστές για το έργο, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί στη Λευκωσία (2) και στη Λεμεσό (1). 

Τίτλος:
Αγορά Υπηρεσιών Διαχειριστών για κάλυψη αναγκών
Κατηγορία:
Δημόσιος Τομέας
Αρχή:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα:
Αγορά Υπηρεσιών Διαχειριστών για κάλυψη αναγκών για το Συγχρηματοδοτούμενο Έργο: "Βελτίωση της Ποιότητας, της ελκυστικότητας και της αποτελεσματικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της Κύπρου και Νέα Σύγχρονη Μαθητεία"
Αρ. Συμβολαίου:
EKT01/16
Ρόλος RTD Talos:
Συντονιστής
Προϋπολογισμός:
48348.75 EUR
Παρούσα Φάση:
Σε εξέλιξη
Έναρξη:
01/09/2017
Λήξη:
31/08/2018
Υπηρεσία:
Διαχείριση Έργου

Παρομοια Εργα

Δημόσιος Τομέας

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΤΟΥ ΟΝΕΚ

Δημόσιος Τομέας

Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ»

Δημόσιος Τομέας

Τμήμα Περιβάλλοντος

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ