Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου

Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η Παροχή Υπηρεσιών Χειριστή του ευρωπαϊκού προγράμματος EURODESK, ο οποίος θα διεκπεραιώνει τα ακόλουθα: 

1. Συλλογή, επεξεργασία, ανάρτηση και ανανέωση των απαραίτητων εθνικών και τοπικών στοιχείων και πληροφοριών στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων του προγράμματος Eurodesk, τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά, 

2. Συλλογή, επεξεργασία, μετάφραση, ετοιμασία και ανάρτηση πληροφοριών/άρθρων/νέων και εκδηλώσεων για τον εμπλουτισμό και ανανέωση του περιεχομένου της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας (ΕΠΝ), σε τακτική βάση, τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά. Τα άρθρα μπορεί να είναι συνεντεύξεις ή και βίντεο. Για το σκοπό αυτό θα αναλάβει την ετοιμασία πρόσκλησης για δημιουργία ομάδας νέων δημοσιογράφων για την ΕΠΝ ή συνεργασία με την υφιστάμενη ομάδα, τα μέλη της οποίας θα πρέπει να εκπαιδεύει και να συντονίζει, 

3. Παρακολούθηση και συντονισμό διαδικτυακών συζητήσεων και άλλων διαδραστικών εργαλειών που θα εφαρμοστούν μέσω της Πύλης.

Τίτλος:
Παροχή Υπηρεσιών Χειριστή του προγράμματος EURODESK στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου
Κατηγορία:
Δημόσιος Τομέας
Αρχή:
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα:
Παροχή Υπηρεσιών Χειριστή του προγράμματος EURODESK στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου
Αρ. Συμβολαίου:
Α/Α 19/2017
Ρόλος RTD Talos:
Συντονιστής
Προϋπολογισμός:
19448.00 EUR
Έναρξη:
15/09/2017
Λήξη:
14/09/2019
Υπηρεσία:
Διαχείριση Έργου

Παρομοια Εργα

Δημόσιος Τομέας

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΤΟΥ ΟΝΕΚ

Δημόσιος Τομέας

Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ»

Δημόσιος Τομέας

Τμήμα Περιβάλλοντος

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ