Τμήμα Περιβάλλοντος

Σκοπός του έργου είναι η αξιολόγηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των συλλογικών και ατομικών συστημάτων διαχείρισης ελαστικών στην Κύπρο. Σε αυτό το πλαίσιο, θα διερευνηθούν οι εργασίες που πραγματοποιούνται από τα συστήματά, το κόστος λειτουργίας, τα τελικά αποτελέσματα και πως αυτά συνάδουν με τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας που προνοούν τη δημιουργία τους. Επίσης, θα προταθούν ενέργειες για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη διαχείριση των αποβλήτων ελαστικών.  

Τίτλος:
Αξιολόγηση συστημάτων διαχείρισης ελαστικών στην Κύπρο
Κατηγορία:
Δημόσιος Τομέας
Αρχή:
Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα:
Παροχή Υπηρεσιών για έλεγχο των ετήσιων εκθέσεων και εκπόνηση μελέτης αξιολόγησης της απόδοσης των συλλογικών και ατομικών συστημάτων διαχείρισης ελαστικών στην Κύπρο.
Αρ. Συμβολαίου:
Τ.Π. 29/2017
Ρόλος RTD Talos:
Υπεργολάβος
Προϋπολογισμός:
9000.00 EUR
Παρούσα Φάση:
Σε εξέλιξη
Έναρξη:
20/11/2017
Λήξη:
20/12/2017
Υπηρεσία:
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Παρομοια Εργα

Δημόσιος Τομέας

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΤΟΥ ΟΝΕΚ

Δημόσιος Τομέας

Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ EURODESK ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Δημόσιος Τομέας

Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού

ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ