Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών διερμηνείας της τουρκικής γλώσσας καθώς επίσης και συναφών υπηρεσιών που έχουν σχέση με τη διεκπεραίωση των υπηρεσιών διερμηνείας. Οι στοχευόμενες ομάδες είναι οι Τουρκοκύπριοι, οι οποίοι επισκέπτονται τις κυβερνητικές υπηρεσίες. Στα πλαίσια αυτά έχουν εργοδοτηθεί έξι Τουρκολόγοι, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί στην Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας (2 άτομα), από ένα άτομο στις Επαρχιακές Διοικήσεις Λεμεσού, Λάρνακας και Αμμοχώστου, ενώ ένα άτομο βρίσκεται στα γραφεία του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας της τουρκικής γλώσσας
Κατηγορία:
Δημόσιος Τομέας
Αρχή:
Κυπριακή Δημοκρατία
Αρ. Συμβολαίου:
ΤΑΠΜ 1/2017
Ρόλος RTD Talos:
Υπεργολάβος
Προϋπολογισμός:
90000.00 EUR
Παρούσα Φάση:
Σε εξέλιξη
Έναρξη:
05/03/2018
Λήξη:
04/03/2020
Υπηρεσία:
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Παρομοια Εργα

Δημόσιος Τομέας

Πανεπιστήμιο Πατρών

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GRASPINNO

Δημόσιος Τομέας

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Δημόσιος Τομέας

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ / ΓΡΑΦΕΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΑΕΚ