Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών διερμηνείας της τουρκικής γλώσσας καθώς επίσης και συναφών υπηρεσιών που έχουν σχέση με τη διεκπεραίωση των υπηρεσιών διερμηνείας. Οι στοχευόμενες ομάδες είναι οι Τουρκοκύπριοι, οι οποίοι επισκέπτονται τις κυβερνητικές υπηρεσίες. Στα πλαίσια αυτά έχουν εργοδοτηθεί έξι Τουρκολόγοι, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί στην Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας (2 άτομα), από ένα άτομο στις Επαρχιακές Διοικήσεις Λεμεσού, Λάρνακας και Αμμοχώστου, ενώ ένα άτομο βρίσκεται στα γραφεία του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας της τουρκικής γλώσσας
Κατηγορία:
Δημόσιος Τομέας
Αρχή:
Υπουργείο Εξωτερικών
Αρ. Συμβολαίου:
ΤΑΠΜ 1/2017
Ρόλος RTD Talos:
Υπεργολάβος
Προϋπολογισμός:
90000.00 EUR
Παρούσα Φάση:
Σε εξέλιξη
Έναρξη:
05/03/2018
Λήξη:
04/03/2020
Υπηρεσία:
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Παρομοια Εργα

Δημόσιος Τομέας

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Δημόσιος Τομέας

Υπηρεσία Ασύλου

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ

Δημόσιος Τομέας

Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TEAMING ΤΟΥ Ο2020