Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου

Το έργο αφορά στην παροχή διοικητικών υπηρεσιών για γραμματειακή/γραφειακή στήριξη των Μελών και του Γραφείου της ΡΑΕΚ. Στα πλαίσια αυτά ο Ανάδοχος θα εργοδοτήσει και θα αποσπάσει στους χώρους της ΡΑΕΚ δύο βασικούς εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα παρέχουν όλη την απαραίτητη στήριξη που θα τους υποδειχθεί από το υφιστάμενο προσωπικό της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειες Κύπρου. Τα προσφερόμενα καθήκοντα μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν, την εκτέλεση γραφειακών καθηκόντων, τον προγραμματισμό των συναντήσεων, την παροχή γραμματειακής στήριξης, την καταχώρηση και την αρχειοθέτηση εγγράφων, τη δαχτυλογράφηση επιστολών στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα κα.

Τίτλος:
Παροχή διοικητικών υπηρεσιών για γραμματειακή / γραφειακή στήριξη των Μελών και του Γραφείου της ΡΑΕΚ
Κατηγορία:
Δημόσιος Τομέας
Αρχή:
Κυπριακή Δημοκρατία
Αρ. Συμβολαίου:
ΡΑΕΚ 07/2017
Ρόλος RTD Talos:
Υπεργολάβος
Προϋπολογισμός:
2879722.00 EUR
Παρούσα Φάση:
Σε εξέλιξη
Έναρξη:
02/04/2018
Λήξη:
01/04/2019
Υπηρεσία:
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Παρομοια Εργα

Δημόσιος Τομέας

Γενικό Χημείο του Κράτους

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10 ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 3 ΒΙΟΛΟΓΩΝ/ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΟ ΓΧΚ

Δημόσιος Τομέας

Πανεπιστήμιο Πατρών

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GRASPINNO

Δημόσιος Τομέας

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ