Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου

Το έργο αφορά στην παροχή διοικητικών υπηρεσιών για γραμματειακή/γραφειακή στήριξη των Μελών και του Γραφείου της ΡΑΕΚ. Στα πλαίσια αυτά ο Ανάδοχος θα εργοδοτήσει και θα αποσπάσει στους χώρους της ΡΑΕΚ δύο βασικούς εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα παρέχουν όλη την απαραίτητη στήριξη που θα τους υποδειχθεί από το υφιστάμενο προσωπικό της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειες Κύπρου. Τα προσφερόμενα καθήκοντα μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν, την εκτέλεση γραφειακών καθηκόντων, τον προγραμματισμό των συναντήσεων, την παροχή γραμματειακής στήριξης, την καταχώρηση και την αρχειοθέτηση εγγράφων, τη δαχτυλογράφηση επιστολών στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα κα.

Τίτλος:
Παροχή διοικητικών υπηρεσιών για γραμματειακή / γραφειακή στήριξη των Μελών και του Γραφείου της ΡΑΕΚ
Κατηγορία:
Δημόσιος Τομέας
Αρχή:
Κυπριακή Δημοκρατία
Αρ. Συμβολαίου:
ΡΑΕΚ 07/2017
Ρόλος RTD Talos:
Υπεργολάβος
Προϋπολογισμός:
2879722.00 EUR
Παρούσα Φάση:
Σε εξέλιξη
Έναρξη:
02/04/2018
Λήξη:
01/04/2019
Υπηρεσία:
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Παρομοια Εργα

Δημόσιος Τομέας

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Δημόσιος Τομέας

Υπηρεσία Ασύλου

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ

Δημόσιος Τομέας

Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TEAMING ΤΟΥ Ο2020