Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού

Ετοιμασία μελέτης για καταγραφή της ισχύουσας κατάστασης σε ότι αφορά στη ψηφιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου της Κύπρου, καθώς και της ανάλυσης των πρακτικών που εφαρμόζονται σε διεθνές επίπεδο στον τομέα αυτό. Ο στόχος της μελέτης αυτής είναι η ανάδειξη, ανάπτυξη και αξιοποίηση των εργαλείων για ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου. Η μελέτη αυτή θα αποτελέσει οδηγό για τους εμπλεκόμενους φορείς όσο αφορά στην αξιοποίηση καλών πρακτικών καθώς και των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Τίτλος:
Μελέτη για την καταγραφή της ισχύουσας κατάστασης σε ότι αφορά τη ψηφιοποίηση του πολιτιστικού πλούτου της Κύπρου
Κατηγορία:
Δημόσιος Τομέας
Αρχή:
Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα:
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού
Ρόλος RTD Talos:
Υπεργολάβος
Προϋπολογισμός:
5000.00
Παρούσα Φάση:
Έχει ολοκληρωθεί
Έναρξη:
30/01/2018
Λήξη:
10/04/2018
Υπηρεσία:
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Παρομοια Εργα

Δημόσιος Τομέας

Γενικό Χημείο του Κράτους

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10 ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 3 ΒΙΟΛΟΓΩΝ/ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΟ ΓΧΚ

Δημόσιος Τομέας

Πανεπιστήμιο Πατρών

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GRASPINNO

Δημόσιος Τομέας

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ / ΓΡΑΦΕΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΑΕΚ