ΙΝΤΕΛΚΟΝ

Δημιουργία ενός καινοτόμου ολοκληρωμένου ενεργειακού συστήματος όπου θα είναι συνδεδεμένες ηλεκτρονικά οι τεχνολογίες χρήσης ΑΠΕ με μια κοινή μονάδα ελέγχου

Συνεργάτες:
  • Energy Intel Services Ltd
  • M.G.F.K Energy Ltd
  • Πανεπιστήμιο Frederick
Ακρωνύμιο:
ΙΝΤΕΛΚΟΝ
Κατηγορία:
Κρατικά Έργα
Αρχή:
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Πρόγραμμα:
Σχέδιο χορηγιών για ενίσχυση της επιχειρηματικής καινοτομίας - Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων, Υπηρεσιών και Διεργασιών (2015)
Αρ. Συμβολαίου:
8.1.12.13.3.3.104
Επιστημονικό πεδίο:
Άλλες μηχανικές επιστήμες και τεχνολογίες
Ρόλος RTD Talos:
Υπεργολάβος
Προϋπολογισμός:
640411.00 EUR
Παρούσα Φάση:
Σε εξέλιξη
Έναρξη:
08/03/2018
Λήξη:
08/03/2020
Ιστοχώρος
www.energyintel.com.cy

Παρομοια Εργα

Κρατικά Έργα

ΧΟΥΛΚ

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ (2015)

Κρατικά Έργα

BEAT-MY-TEAM

ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ (2015)

Κρατικά Έργα

ΑΕΝΑΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΜΑΝΔΥΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΤΗΡΙΟΥ