Γενικό Χημείο του Κράτους

Υπηρεσίες 10 Χημικών και 3 Βιολόγων / Μικροβιολόγων για διενέργεια ελέγχων στο ΓΧΚ

Τίτλος:
Υπηρεσίες 10 Χημικών και 3 Βιολόγων Μικροβιολόγων για διενέργεια ελέγχων στο ΓΧΚ
Κατηγορία:
Δημόσιος Τομέας
Αρχή:
Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα:
Υπηρεσίες 10 Χημικών και 3 Βιολόγων/Μικροβιολόγων για διενέργεια ελέγχων στο ΓΧΚ
Αρ. Συμβολαίου:
13.25.16.2018.17
Ρόλος RTD Talos:
Συντονιστής
Προϋπολογισμός:
69615.00 EUR
Παρούσα Φάση:
Έχει ολοκληρωθεί
Έναρξη:
01/09/2018
Λήξη:
31/12/2018
Υπηρεσία:
Διαχείριση Έργου

Παρομοια Εργα

Δημόσιος Τομέας

Γενικό Χημείο του Κράτους

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΤΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ ΒΙΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΓΧΚ

Δημόσιος Τομέας

Υπηρεσία Ασύλου

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ

Δημόσιος Τομέας

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ