Γενικό Χημείο του Κράτους

Υπηρεσίες 10 Χημικών και 3 Βιολόγων/Μικροβιολόγων για διενέργεια ελέγχων στο ΓΧΚ

Τίτλος:
Υπηρεσίες 10 Χημικών και 3 Βιολόγων/Μικροβιολόγων για διενέργεια ελέγχων στο ΓΧΚ
Κατηγορία:
Δημόσιος Τομέας
Αρχή:
Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα:
Υπηρεσίες 10 Χημικών και 3 Βιολόγων/Μικροβιολόγων για διενέργεια ελέγχων στο ΓΧΚ
Αρ. Συμβολαίου:
13.25.16.2018.17
Ρόλος RTD Talos:
Συντονιστής
Προϋπολογισμός:
69615.00 EUR
Παρούσα Φάση:
Σε εξέλιξη
Έναρξη:
01/09/2018
Λήξη:
31/12/2018
Υπηρεσία:
Διαχείριση Έργου

Παρομοια Εργα

Δημόσιος Τομέας

Πανεπιστήμιο Πατρών

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GRASPINNO

Δημόσιος Τομέας

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Δημόσιος Τομέας

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ / ΓΡΑΦΕΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΑΕΚ