ROBOVET

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:
Το τεύχος 13 της έκδοσης "Το μέλλον της εργασίας - δεξιότητες και ευελιξία για έναν κόσμο που αλλάζει" που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ότι "Ορισμένες εκτιμήσεις αναμένουν ότι η αυτοματοποίηση θα οδηγήσει σε καθαρή απώλεια περισσότερων από 5,1 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας σε 15 μεγάλες προηγμένες οικονομίες "Και εκτιμά ότι, για παράδειγμα, στη Γερμανία - τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία - το 55% των ανθρώπων διατρέχουν τον κίνδυνο της απώλειας της εργασίας τους με την αυτοματοποίηση των θέσεων εργασίας.
 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ:
Οι περισσότερες από τις χώρες της ΕΕ-28 δεν διαθέτουν πτυχίο επαγγελματικής κατάρτισης στον τεχνικό της ρομποτικής και δεδομένου ότι το εργατικό δυναμικό στις νέες τεχνολογίες αναμένεται να έχει επίσης υψηλή κινητικότητα στην Ευρώπη, είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα πρόγραμμα σπουδών εναρμονισμένο μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών, με δυνατότητα μεταβίβασης σε όλες τις χώρες της ΕΕ-28.
 
ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΟΥ:
Το έργο θα καλύψει 4 στόχους:
 • αύξηση της απασχολησιμότητας των νέων με την αντιστοίχιση των αναγκών της αγοράς με τα προσόντα ·
 • να συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός εργατικού δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης, ικανότητας και κινητικότητας ·
 • υποστήριξη κοινών εξελίξεων στην Επαγγελματική Κατάρτιση στην Ευρώπη και ενίσχυση της ποιότητας, της συνάφειας και της ελκυστικότητάς του, επιτρέποντας τη δυνατότητα μεταφοράς και την αμοιβαία αναγνώριση των προσόντων, καθιστώντας την ελκυστικότερη για το μελλοντικό εργατικό δυναμικό ·
 • Προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, ιδίως των ΜΜΕ που παραδοσιακά έχουν μικρότερη ικανότητα να προσλαμβάνουν ειδικευμένους εργαζόμενους, προωθώντας τις προσφορές της ΕΕΚ στη ρομποτική.
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ:
Τα αποτελέσματα και τα προϊόντα που θα επιτύχει το έργο είναι: αξιολόγηση των αναγκών στην κατάρτιση σε θέματα ρομποτικής, λεπτομερές προφίλ προσόντων, συμπεριλαμβανομένων των αναμενόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων, η αντιστοίχιση των αναγκών των δεξιοτήτων με τις ανάγκες της αγοράς, ένα κοινό πρόγραμμα σπουδών που θα αναγνωρίζει αμοιβαία. νέες μονάδες κατάρτιση, ανάπτυξη βιώσιμων δομών συνεργασίας για την αύξηση της απασχόλησης των νέων και της ελκυστικότητας της Επαγγελματικής Κατάρτισης.
 
ΟΜΑΔΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ:
Άμεσες ομάδες στόχου θα είναι οι φοιτητές και οι εκπαιδευτικοί Επαγγελματικής Κατάρτισης, οι σχολές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και τα σχολεία με παροχή επαγγελματικής κατάρτισης, κέντρα κατάρτισης, επιχειρήσεις και αρμόδιες αρχές πιστοποίησης. Συμμετέχουν έμμεσα κοινωνικοί εταίροι από διάφορους φορείς, φορείς χάραξης πολιτικής και συμβουλευτικές υπηρεσίες ή / και φορείς προσλήψεων.
 
ΕΠΙΠΤΩΣΗ:
Η δημιουργία του μαθήματος Τεχνικού Ρομποτικής θα έχει αντίκτυπο στους φοιτητές της Επαγγελματικής Κατάρτισης παρέχοντάς τους τη δυνατότητα κατάρτισης σε μια περιοχή με υψηλό επίπεδο απασχολησιμότητας. Οι παροχείς και οι εκπαιδευτικοί της Επαγγελματικής Κατάρτισης θα παρέχουν μια πιο ελκυστική προσφορά κατάρτισης και θα βελτιώσουν την ικανότητα ανταπόκρισης στις ανάγκες δεξιοτήτων της αγοράς εργασίας. Οι επιχειρήσεις και η αγορά εργασίας θα αυξήσουν την ποιότητα, την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα έχοντας πρόσβαση σε προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης.
 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ:
Η εταιρική σχέση αντιπροσωπεύει τρεις από τις πέντε χώρες της ΕΕ-28 με τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας το 2017 (Πορτογαλία, Ισπανία και Κύπρο). Κάθε μία από αυτές τις χώρες εκπροσωπείται στην εταιρική σχέση με τουλάχιστον έναν πάροχο Επαγγελματικής Κατάρτισης, έναν δημόσιο ρυθμιστικό φορέα της Επαγγελματικής Κατάρτισης και ένα ίδρυμα δικτύωσης.
 

Συνεργάτες:
 • CEPROF - Centros Escolares De Ensino Profissional, LDA
 • Ovar Forma - Ensino e Formacao, LDA
 • APSU - Associacao Portuguesa De Startups
 • ANQEP - Agencia Nacional Para A Qualificacao E O Ensino Profissional I P
 • Accion Laboral
 • Consejeria de Education de la Junta de Castilha Y Leon
 • WUSMED - World University Services of the Mediterranean
 • Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
 • Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου
Ακρωνύμιο:
ROBOVET
Τίτλος:
Definition and Implementation of a VET Programme in Robotics Technician
Κατηγορία:
Ευρωπαϊκά Έργα
Αρχή:
ERASMUS+
Πρόγραμμα:
ERASMUS + KA3
Αρ. Συμβολαίου:
2018-1758/001-001
Ρόλος RTD Talos:
Εταίρος
Προϋπολογισμός:
483660.00 EUR
Παρούσα Φάση:
Σε εξέλιξη
Έναρξη:
01/10/2018
Λήξη:
30/09/2020
Ιστοχώρος
www.robovetproject.com

Παρομοια Εργα

Ευρωπαϊκά Έργα

SBA

SME PERFORMANCE REVIEW 2018-1Q2019

Ευρωπαϊκά Έργα

ENCORE

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ BIM ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ, ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΝΕΦΟΣ, ΓΙΑ ΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

Ευρωπαϊκά Έργα

CYNET-CSIRT

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ