Υπηρεσία Ασύλου

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών  στην Υπηρεσία Ασύλου, με την εργοδότηση τριών λειτουργών, και συγκεκριμένα ενός Λειτουργού για το χειρισμό διοικητικών θεμάτων που αφορούν στις δράσεις και αρμοδιότητες της Υπηρεσίας και δύο λειτουργών πρώτης υποδοχής για τις προκαταρτικές εξετάσεις αιτήσεων και τη διευκόλυνση των διαδικασιών που αφορούν στις αιτήσεις.

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών για εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων στην Υπηρεσία Ασύλου
Κατηγορία:
Δημόσιος Τομέας
Αρχή:
Κυπριακή Δημοκρατία
Αρ. Συμβολαίου:
ΥΑ 23/2018
Ρόλος RTD Talos:
Συντονιστής
Προϋπολογισμός:
22950.00 EUR
Παρούσα Φάση:
Σε εξέλιξη
Έναρξη:
07/01/2019
Λήξη:
06/07/2019
Υπηρεσία:
Διαχείριση Έργου

Παρομοια Εργα

Δημόσιος Τομέας

ΓΔ Ευρ. Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ)

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΡΙΩΝ ΔΙΗΜΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Δημόσιος Τομέας

Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ ΤΟΥ ΑΚΑΜΑ

Δημόσιος Τομέας

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΥΟ (2) ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ (ΤΕΠ)