Υπηρεσία Ασύλου

Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών  στην Υπηρεσία Ασύλου, με την εργοδότηση τριών λειτουργών, και συγκεκριμένα ενός Λειτουργού για το χειρισμό διοικητικών θεμάτων που αφορούν στις δράσεις και αρμοδιότητες της Υπηρεσίας και δύο λειτουργών πρώτης υποδοχής για τις προκαταρτικές εξετάσεις αιτήσεων και τη διευκόλυνση των διαδικασιών που αφορούν στις αιτήσεις.

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών για εκτέλεση διοικητικών καθηκόντων στην Υπηρεσία Ασύλου
Κατηγορία:
Δημόσιος Τομέας
Αρχή:
Κυπριακή Δημοκρατία
Αρ. Συμβολαίου:
ΥΑ 23/2018
Ρόλος RTD Talos:
Συντονιστής
Προϋπολογισμός:
22950.00 EUR
Παρούσα Φάση:
Σε εξέλιξη
Έναρξη:
07/01/2019
Λήξη:
06/07/2019
Υπηρεσία:
Διαχείριση Έργου

Παρομοια Εργα

Δημόσιος Τομέας

Γενικό Χημείο του Κράτους

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΤΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ ΒΙΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΓΧΚ

Δημόσιος Τομέας

Υπηρεσία Ασύλου

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ

Δημόσιος Τομέας

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ