Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Το έργο έχει ως στόχο την πραγματοποίηση επισκέψεων για επαλήθευση της διαδικασίας αξιολόγησης για πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων, στο πλαίσιο του Έργου «Επέκταση και Λειτουργία του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων». Με αυτό τον τρόπο, η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού θέλει να διασφαλίσει την ποιότητα, τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα της αξιολόγησης καθώς και την επαλήθευση των μεθόδων και διαδικασιών αξιολόγησης σε συστηματική και προγραμματισμένη βάση, παγκύπρια.

Τίτλος:
Επαλήθευση της διαδικασίας αξιολόγησης για πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων
Κατηγορία:
Δημόσιος Τομέας
Αρχή:
Κυπριακή Δημοκρατία
Αρ. Συμβολαίου:
ΑνΑΔ 03/2018
Ρόλος RTD Talos:
Συντονιστής
Προϋπολογισμός:
175395.00 EUR
Παρούσα Φάση:
Σε εξέλιξη
Έναρξη:
12/12/2018
Λήξη:
12/12/2021
Υπηρεσία:
Μελέτη

Παρομοια Εργα

Δημόσιος Τομέας

ΓΔ Ευρ. Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ)

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΡΙΩΝ ΔΙΗΜΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Δημόσιος Τομέας

Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ ΤΟΥ ΑΚΑΜΑ

Δημόσιος Τομέας

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΥΟ (2) ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ (ΤΕΠ)