Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Το έργο έχει ως στόχο την πραγματοποίηση επισκέψεων για επαλήθευση της διαδικασίας αξιολόγησης για πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων, στο πλαίσιο του Έργου «Επέκταση και Λειτουργία του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων». Με αυτό τον τρόπο, η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού θέλει να διασφαλίσει την ποιότητα, τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα της αξιολόγησης καθώς και την επαλήθευση των μεθόδων και διαδικασιών αξιολόγησης σε συστηματική και προγραμματισμένη βάση, παγκύπρια.

Τίτλος:
Επαλήθευση της διαδικασίας αξιολόγησης για πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων
Κατηγορία:
Δημόσιος Τομέας
Αρχή:
Κυπριακή Δημοκρατία
Αρ. Συμβολαίου:
ΑνΑΔ 03/2018
Ρόλος RTD Talos:
Συντονιστής
Προϋπολογισμός:
175395.00 EUR
Παρούσα Φάση:
Σε εξέλιξη
Έναρξη:
12/12/2018
Λήξη:
12/12/2021
Υπηρεσία:
Μελέτη

Παρομοια Εργα

Δημόσιος Τομέας

Υπηρεσία Ασύλου

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ

Δημόσιος Τομέας

Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ TEAMING ΤΟΥ Ο2020

Δημόσιος Τομέας

Γενικό Χημείο του Κράτους

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10 ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 3 ΒΙΟΛΟΓΩΝ/ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΟ ΓΧΚ