Υπηρεσία Ασύλου

Παροχή υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης και υπηρεσιών βοηθού γενικών καθηκόντων στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ) «Πουρνάρα» στην Κοκκινοτριμιθιά. Ο λειτουργός υποστηρίζει την παραλαβή αιτήσεων διεθνούς προστασίας, διεκπεραιώνει αλληλογραφία, βοηθά και καθοδηγεί τους διαμένοντες και επισκέπτες στις συναλλαγές τους με το Κέντρο και γενικότερα εκτελεί καθήκοντα σχετικά με τον Τομέα Υπηρεσίας Ασύλου. Ο βοηθός γενικών εκτελεί χειρωνακτικές εργασίες που σχετίζονται με την ομαλή λειτουργία του Κέντρου.

Τίτλος:
Παροχή διοικητικής υποστήριξης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής στην Κοκκινοτριμιθιά
Κατηγορία:
Δημόσιος Τομέας
Αρχή:
Κυπριακή Δημοκρατία
Αρ. Συμβολαίου:
ΥΑ 05/2019
Ρόλος RTD Talos:
Συντονιστής
Προϋπολογισμός:
34523.00 EUR
Παρούσα Φάση:
Σε εξέλιξη
Έναρξη:
02/04/2019
Λήξη:
31/01/2020
Υπηρεσία:
Διαχείριση Έργου

Παρομοια Εργα

Δημόσιος Τομέας

ΓΔ Ευρ. Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ)

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΡΙΩΝ ΔΙΗΜΕΡΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Δημόσιος Τομέας

Υπηρεσία Θήρας & Πανίδας

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ ΤΟΥ ΑΚΑΜΑ

Δημόσιος Τομέας

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΥΟ (2) ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ - ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ (ΤΕΠ)