Υπηρεσία Ασύλου

Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η Παροχή Υπηρεσιών Γραμματειακής Υποστήριξης και Υπηρεσιών Βοηθού Γενικών Καθηκόντων για το Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ) «Πουρνάρα», στην Κοκκινοτριμιθιά, για σκοπούς της Υπηρεσίας Ασύλου. Οι υπηρεσίες προσφέρονται μέσω δύο (2) Λειτουργών Παροχής Γραμματειακής Υποστήριξης. Οι υπηρεσίες των Λειτουργών Γραμματειακής Υποστήριξης, παρέχονται είτε στο χώρο φιλοξενίας είτε στα Κεντρικά Γραφεία της Υπηρεσίας Ασύλου, είτε στα Γραφεία της ΥΑΜ Λευκωσίας ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, και να καλύπτουν τουλάχιστον 40 ώρες την εβδομάδα. Ο λειτουργός γραμματειακής υποστήριξης, μεταξύ άλλων αναλαμβάνει την παραλαβή αιτήσεων διεθνούς προστασίας και αιτήσεων υποβολής πρόθεσης και την έκδοση σχετικών βεβαιώσεων περιλαμβανομένης και της χρήσης των σχετικών μηχανογραφικών συστημάτων.

Τίτλος:
Παροχή διοικητικής υποστήριξης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής στην Κοκκινοτριμιθιά
Κατηγορία:
Δημόσιος Τομέας
Αρχή:
Κυπριακή Δημοκρατία
Πρόγραμμα:
Παροχή διοικητικής υποστήριξης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής στην Κοκκινοτριμιθιά
Αρ. Συμβολαίου:
ΥΑ/05/2019
Ρόλος RTD Talos:
Συντονιστής
Προϋπολογισμός:
34523.00 EUR
Παρούσα Φάση:
Σε εξέλιξη
Έναρξη:
02/04/2019
Λήξη:
31/01/2020
Υπηρεσία:
Διαχείριση Έργου

Παρομοια Εργα

Δημόσιος Τομέας

Γενικό Χημείο του Κράτους

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΤΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ ΒΙΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΡΩΝ ΣΤΟ ΓΧΚ

Δημόσιος Τομέας

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Δημόσιος Τομέας

Υπηρεσία Ασύλου

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ