Γενικό Χημείο του Κράτους

Υπηρεσίες επτά Χημικών και δύο Βιολόγων / Μικροβιολόγων για την εφαρμογή προγραμμάτων ελέγχου για την ασφάλεια των τροφίμων και νερών (Transition facility) στο Γενικό Χημείο του Κράτους

Τίτλος:
Υπηρεσίες επτά Χημικών και δύο Βιολόγων Μικροβιολόγων για εφαρμογή προγραμμάτων ελέγχου για ασφάλεια τροφίμων και νερών στο ΓΧΚ
Κατηγορία:
Δημόσιος Τομέας
Αρχή:
Κυπριακή Δημοκρατία
Αρ. Συμβολαίου:
13.25.16.2019.13
Ρόλος RTD Talos:
Συντονιστής
Προϋπολογισμός:
33600.00 EUR
Παρούσα Φάση:
Σε εξέλιξη
Έναρξη:
08/05/2019
Λήξη:
07/11/2019
Υπηρεσία:
Διαχείριση Έργου

Παρομοια Εργα

Δημόσιος Τομέας

Υπηρεσία Ασύλου

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ

Δημόσιος Τομέας

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού

ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Δημόσιος Τομέας

Υπηρεσία Ασύλου

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ