Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Στόχος της σύμβασης είναι η αξιολόγηση και εξέταση αιτήσεων που υποβλήθηκαν για Πληρωμή Εισφορών με βάση το Πραγματικό Εισόδημα Αυτοτελώς Εργαζομένων καθώς και η δημιουργία εγχειριδίου διαδικασιών με την καταγραφή και κατηγοριοποίηση των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν για κάθε περίπτωση. 

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Κατηγορία:
Δημόσιος Τομέας
Αρχή:
Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα:
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Αρ. Συμβολαίου:
YKA 4/2019 Τμήμα Α
Ρόλος RTD Talos:
Υπεργολάβος
Προϋπολογισμός:
28500.00 EUR
Παρούσα Φάση:
Σε εξέλιξη
Έναρξη:
02/09/2019
Λήξη:
30/06/2020
Υπηρεσία:
Διαχείριση Έργου

Παρομοια Εργα

Δημόσιος Τομέας

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Δημόσιος Τομέας

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Δημόσιος Τομέας

Υπηρεσία Ασύλου

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΚΥΦΑΔΠ ΚΟΦΙΝΟΥ