Γενικό Χημείο του Κράτους

Στόχος του έργου είναι η εφαρμογή Πιλοτικών Προγραμμάτων του ΓΧΚ που αφορούν στη Δημόσια Υγεία. Οι ειδικοί στόχοι αφορούν στην εφαρμογή επιμέρους προγραμμάτων όπως την τυποποίηση Κυπριακών Προϊόντων, τη δημιουργία βιβλιοθήκης ναρκωτικών με την τεχνική Benchtop NMR, τον έλεγχο φαρμάκων, καλλυντικών και συμπληρωμάτων διατροφής κ.α.

Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών έξι Χημικών, δύο Βιολόγων, Μικροβιολόγων και δύο εργατών για την εφαρμογή Πιλοτικών Προγραμμάτων
Κατηγορία:
Δημόσιος Τομέας
Αρχή:
Κυπριακή Δημοκρατία
Τμήμα:
Γενικό Χημείο του Κράτους
Αρ. Συμβολαίου:
ΓΧΚ 2020/14 (Δημόσια Υγεία)
Ρόλος RTD Talos:
Συντονιστής
Προϋπολογισμός:
52480.00 EUR
Παρούσα Φάση:
Σε εξέλιξη
Έναρξη:
01/09/2020
Λήξη:
31/12/2020
Υπηρεσία:
Διαχείριση Έργου

Παρομοια Εργα

Δημόσιος Τομέας

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΔ

Δημόσιος Τομέας

Υπηρεσία Ασύλου

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ

Δημόσιος Τομέας

Υγειονομικές Υπηρεσίες

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ