Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου

Παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης στο Γραφείο της ΡΑΕΚ. Ο λειτουργός υποστηρίζει τα Μέλη και το Γραφείο εκτελώντας γενικά γραφειακά καθήκοντα και καθήκοντα υποδοχής, προγραμματισμό και διαχείριση συναντήσεων, αλληλογραφία, αρχειοθέτηση και γενικότερη συνεργασία με το προσωπικό της ΡΑΕΚ όπου απαιτείται. 

Τίτλος:
Παροχή διοικητικών υπηρεσιών προς τα μέλη και το γραφείο της ΡΑΕΚ
Κατηγορία:
Δημόσιος Τομέας
Αρχή:
Κυπριακή Δημοκρατία
Αρ. Συμβολαίου:
RAEK 23/2020
Περιοχή:
Λευκωσία (Lefkosia)
Ρόλος RTD Talos:
Υπεργολάβος
Προϋπολογισμός:
21600.00 EUR
Παρούσα Φάση:
Σε εξέλιξη
Έναρξη:
02/01/2021
Λήξη:
30/06/2022
Υπηρεσία:
Διαχείριση Έργου

Παρομοια Εργα

Δημόσιος Τομέας

Υγειονομικές Υπηρεσίες

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δημόσιος Τομέας

Γενικό Χημείο του Κράτους

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Δημόσιος Τομέας

Γενικό Χημείο του Κράτους

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΙ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΔΥΟ ΒΙΟΛΟΓΩΝ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ