Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου

Παροχή υπηρεσιών διοικητικής υποστήριξης στο Γραφείο της ΡΑΕΚ. Ο λειτουργός υποστηρίζει τα Μέλη και το Γραφείο εκτελώντας γενικά γραφειακά καθήκοντα και καθήκοντα υποδοχής, προγραμματισμό και διαχείριση συναντήσεων, αλληλογραφία, αρχειοθέτηση και γενικότερη συνεργασία με το προσωπικό της ΡΑΕΚ όπου απαιτείται. 

Τίτλος:
Παροχή διοικητικών υπηρεσιών προς τα μέλη και το γραφείο της ΡΑΕΚ
Κατηγορία:
Δημόσιος Τομέας
Αρχή:
Κυπριακή Δημοκρατία
Αρ. Συμβολαίου:
RAEK 23/2020
Περιοχή:
Λευκωσία (Lefkosia)
Ρόλος RTD Talos:
Υπεργολάβος
Προϋπολογισμός:
21600.00 EUR
Παρούσα Φάση:
Σε εξέλιξη
Έναρξη:
02/01/2021
Λήξη:
30/06/2022
Υπηρεσία:
Διαχείριση Έργου

Παρομοια Εργα

Δημόσιος Τομέας

Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΔ

Δημόσιος Τομέας

Υπηρεσία Ασύλου

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΣΥΛΟΥ

Δημόσιος Τομέας

Υγειονομικές Υπηρεσίες

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ