Υγειονομικές Υπηρεσίες

Τίτλος:
Παροχή Υπηρεσιών από Υγειονομικούς Επιθεωρητές στην Υγειονομική Υπηρεσία
Κατηγορία:
Δημόσιος Τομέας
Αρχή:
Κυπριακή Δημοκρατία
Αρ. Συμβολαίου:
ΥΥ 228/20
Περιοχή:
Λευκωσία (Lefkosia)
Ρόλος RTD Talos:
Υπεργολάβος
Παρούσα Φάση:
Σε εξέλιξη
Έναρξη:
09/11/2020
Λήξη:
08/04/2021
Υπηρεσία:
Διαχείριση Έργου

Παρομοια Εργα

Δημόσιος Τομέας

Γενικό Χημείο του Κράτους

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΣ ΧΗΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Δημόσιος Τομέας

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ ΡΑΕΚ

Δημόσιος Τομέας

Γενικό Χημείο του Κράτους

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΙ ΧΗΜΙΚΩΝ, ΔΥΟ ΒΙΟΛΟΓΩΝ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΥΟ ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ